air jig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air jig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air jig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air jig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air jig

    * kỹ thuật

    máy lắng dùng khí nén