airbus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airbus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airbus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airbus.

Từ điển Anh Việt

  • airbus

    * danh từ

    máy bay hoạt động đều đặn trên những khoảng cách trung bình hoặc ngắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airbus

    a subsonic jet airliner operated over short distances