airt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airt

    Similar:

    redirect: channel into a new direction

    redirect your attention to the danger from the fundamentalists

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).