redirect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redirect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redirect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redirect.

Từ điển Anh Việt

 • redirect

  /'ri:di'rekt/

  * ngoại động từ

  gửi một lân nữa

  để một địa chỉ mới (trên phong bì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • redirect

  * kinh tế

  đề lại địa chỉ

  gởi lại

  phiếu khoán đã tái chiết khấu

  sự tái chiết khấu

  tái chiết khấu

  * kỹ thuật

  đổi hướng

  làm đổi hướng (luồng tín hiệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • redirect

  channel into a new direction

  redirect your attention to the danger from the fundamentalists

  Synonyms: airt