broadcast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broadcast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broadcast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broadcast.

Từ điển Anh Việt

 • broadcast

  /'brɔ:dkɑ:st/

  * tính từ

  được tung ra khắp nơi; được gieo rắc (hạt giống...)

  được truyền đi rộng rãi (tin tức...); qua đài phát thanh, được phát thanh

  broadcast appeal: lời kêu gọi qua đài phát thanh

  today's broadcast program: chương trình phát thanh hôm nay

  * phó từ

  tung ra khắp nơi

  * danh từ+ (broadcasting)

  /'brɔ:dkɑ:stiɳ/

  sự phát thanh

  tin tức được phát thanh

  buổi phát thanh

  * động từ

  tung ra khắp nơi; gieo rắc (hạt giống...)

  truyền đi rộng rãi (tin tức...); phát thanh

 • broadcast

  (Tech) phát thanh hoặc truyền hình, quảng bá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • broadcast

  * kinh tế

  buổi phát thanh

  sự phát thanh

  tin tức được phát thanh

  * kỹ thuật

  phát đi

  quảng bá

  sự phát thanh

  sự truyền thông

  toán & tin:

  phát quảng bá

  phát rộng

  phát thanh

  sự phát rộng

  truyền đại chúng

  truyền quảng bá

  truyền thanh

  xây dựng:

  quăng ném

Từ điển Anh Anh - Wordnet