broadcasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broadcasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broadcasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broadcasting.

Từ điển Anh Việt

 • broadcasting

  /'brɔ:dkɑ:st/

  * tính từ

  được tung ra khắp nơi; được gieo rắc (hạt giống...)

  được truyền đi rộng rãi (tin tức...); qua đài phát thanh, được phát thanh

  broadcast appeal: lời kêu gọi qua đài phát thanh

  today's broadcast program: chương trình phát thanh hôm nay

  * phó từ

  tung ra khắp nơi

  * danh từ+ (broadcasting)

  /'brɔ:dkɑ:stiɳ/

  sự phát thanh

  tin tức được phát thanh

  buổi phát thanh

  * động từ

  tung ra khắp nơi; gieo rắc (hạt giống...)

  truyền đi rộng rãi (tin tức...); phát thanh

 • broadcasting

  (Tech) quảng bá, phát thanh hoặc truyền hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • broadcasting

  * kinh tế

  phát thanh

  phát truyền

  sự quảng bá

  * kỹ thuật

  sự phát thanh

  sự truyền phát

  sự truyền thông

  truyền hình

  vô tuyến truyền thanh

  điện tử & viễn thông:

  dịch vụ phát thanh

  điện lạnh:

  sự phát rộng

  sự truyền rộng

  điện:

  sự truyền thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet