breeze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breeze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breeze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breeze.

Từ điển Anh Việt

 • breeze

  /bri:z/

  * danh từ

  ruồi trâu

  * danh từ

  than cám

  * danh từ

  gió nhẹ

  (địa lý,địa chất) gió brizơ

  (từ lóng) sự cãi cọ

  (từ lóng) sự nổi cáu

  to fan the breezes

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm một việc mất công vô ích, làm một việc thừa

  to get (have) the breeze up

  (thông tục) phát cáu, nối cáu

  sợ hãi

  * nội động từ

  thổi nhẹ

  (từ lóng) đi lướt qua, chạy lướt qua (như gió)

  to breeze up

  thổi mạnh thêm (gió)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breeze

  * kỹ thuật

  bụi

  bụi than

  gió nhẹ

  xỉ lò

  hóa học & vật liệu:

  bụi cốc

  xây dựng:

  gió nhẹ và mát

Từ điển Anh Anh - Wordnet