phonetical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phonetical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phonetical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phonetical.

Từ điển Anh Việt

  • phonetical

    xem phonetic