phone number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phone number

  * kinh tế

  số điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phone number

  the number is used in calling a particular telephone

  he has an unlisted number

  Synonyms: telephone number, number