phone box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phone box

  * kinh tế

  phòng điện thoại công cộng

  * kỹ thuật

  buồng điện thoại

  xây dựng:

  buồng telephon