phonetist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phonetist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phonetist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phonetist.

Từ điển Anh Việt

  • phonetist

    /'founitist/

    * danh từ

    nhà ngữ âm học