ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring.

Từ điển Anh Việt

 • ring

  /riɳ/

  * danh từ

  cái nhẫn

  cái đai (thùng...)

  vòng tròn

  to dance in a ring: nhảy vòng tròn

  (thể dục,thể thao) vũ đài

  (the ring) môn quyền anh

  nơi biểu diễn (hình tròn)

  vòng người vây quanh (để xem cái gì...); vòng cây bao quanh

  quầng (mặt trăng, mắt...)

  the moon lies in the middle of a ring of light: mặt trăng nằm giữa một quầng sáng

  to have rings round the eyes: có quầng mắt

  nhóm, bọn, ổ

  a ring of dealers at a public auction: một nhóm con buôn trong một cuộc đấu giá

  spy ring: ổ gián điệp

  (thương nghiệp) nghiệp đoàn, cacten

  (chính trị) nhóm chính trị, phe phái

  political ring: nhóm chính trị

  (the ring) bọn đánh cá ngựa chuyên nghiệp (chuyên nhận tiền của người khác để đánh thuê)

  (kỹ thuật) vòng, vòng đai

  (thực vật học) vòng gỗ hằng năm (của cây)

  to keep (hold) the ring

  (nghĩa bóng) giữ thái độ trung lập

  to make (run) rings round somebody

  chạy nhanh hơn ai gấp trăm lần, làm nhanh hơn ai gấp trăm lần; hơn hẳn, bỏ xa ai, vượt xa ai

  * ngoại động từ

  đeo nhẫn cho (ai), đeo vòng cho (ai)

  xỏ vòng mũi cho (trâu, bò)

  đánh đai (thùng)

  to ring a barrel: đánh đai một cái thùng

  (+ round, in, about) bao vây, vây quanh; chạy quanh vòng để dồn (súc vật...) vào

  cắt (hành, khoai...) thành khoanh

  * nội động từ

  lượn vòng bay lên (chim ưng...)

  chạy vòng quanh (con cáo bị săn đuổi...)

  to ring the round

  (thông tục) bỏ xa, hơn rất nhiều, vượt xa

  * danh từ

  bộ chuông, chùm chuông (nhà thờ)

  tiếng chuông; sự rung chuông

  to give the bell a ring: rung chuông

  to hear a ring at the door: nghe thấy tiếng chuông ở cửa

  tiếng chuông điện thoại; sự gọi dây nói

  to give someone a ring: gọi dây nói cho ai

  tiếng rung, tiếng rung ngân, tiếng leng keng (của kim loại)

  the ring of a coin: tiếng leng keng của đồng tiền

  the ring of one's voice: tiếng ngân của giọng nói

  vẻ

  there is a ring of sincerity in his words: lời nói của anh ta có vẻ thành thật

  * nội động từ rang, rung

  rung, reo, kêu keng keng (chuông)

  the bell rings: chuông reo, chuông kêu leng keng

  the telephone is ringing: chuông điện thoại đang réo

  rung vang, ngân vang, vang lên

  her laughter rang loud and clear: tiếng cười của cô ta vang lên lanh lảnh

  văng vẳng (trong tai...)

  his last words still ring in my ears: lời nói cuối cùng của ông ta còn văng vẳng bên tai tôi

  nghe có vẻ

  to ring true: nghe có vẻ thật

  to ring false (hollow): nghe vó vẻ giả

  ù lên, kêu o o, kêu vo vo (tai)

  my ears are ringing: tai tôi cứ ù lên, tai tôi cứ kêu vo vo

  rung chuông gọi, rung chuông báo hiệu

  the bell was ringing for dinner: chuông rung báo giờ ăn cơm

  to ring at the door: rung chuông gọi cửa

  * ngoại động từ

  rung, làm kêu leng keng (chuông...)

  rung chuông báo hiệu

  to ring the alarm: rung chuông báo động

  to ring a burial: rung chuông báo hiệu giờ làm lễ mai táng

  to ring down the curtain: rung chuông hạ màn

  to up the curtain: rung chuông mở màn

  gõ xem thật hay gỉa, gieo xem thật hay giả (đóng tiền)

  to ring a coin: gõ (gieo) đồng tiền xem thật hay giả

  to ring in

  rung chuông đón vào

  to ring in the New Year: rung chuông đón mừng năm mới

  to ring off

  ngừng nói chuyện bằng điện thoại; mắc ống nói lên

  to ring out

  vang lên

  rung chuông tiễn mời ra

  to ring out the old year: rung chuông tiễn năm cũ đi

  to ring up

  gọi dây nói

  to ring somebody up: gọi dây nói cho ai

  to ring the bell

  (xem) bell

  to ring the changes on a subject

  (xem) change

  to ring the knell of

  báo hiệu sự kết thúc của, báo hiệu sự sụp đổ của; báo hiệu sự cáo chung của

  ring off!

  huộc ryến giát im đi!

 • ring

  (đại số) vành; (hình học) vành khăn

  r. of convergence (hình học) vành khăn hội tụ

  r. of endomorphisms vành các tự đồng cấu

  r. of formal power series vành các chuỗi luỹ thừa hình thức

  r. of integers vành số nguyên

  almost r. hầu vành

  alternative r. vành thay phiên

  anchor r. bình xuyến

  binary r. vành đếm nhị phân

  biregular r. vành song chính quy

  circular r. vòng tròn

  cohomology r. (tô pô) vành đối đồng đều

  commutative r. vành giao hoán

  complete r. (đại số) vành đầy đủ

  completely primary r. vành hoàn toàn nguyên sơ

  concordant r.s (đại số) vành phù hợp

  conical r. vành hình nón

  dense r. (đại số) vành trù mật

  derived normal r. (đại số) vành có phép chia

  elliptical r. vành eliptic

  endomorphism r. vành từ đồng cấu

  factor r. vành thương

  faìthul r. (đại số) vành khớp

  filtered r. (đại số) vành có lọc

  full matrix r. vành toàn thể các ma trận, vành ma trận đầy đủ

  group r. vành nhóm

  hereditary r. vành di truyền

  integrally closed r. (đại số) vành đóng nguyên

  integral group r. (đại số) vành nhóm nguyên

  intersection r. (tô pô) vành tương giao

  left hereditarry r. (đại số) vành di truyền bên trái

  local r. (đại số) vành địa phương

  locally matrix r. (đại số) vành ma trận địa phương

  nilpotent r. vành luỹ linh

  non-association r. vành không kết hợp

  non-commutative r. vành không giao hoán

  null r. (đại số) vành không

  ordered r. vành được sắp

  opposite r. (đại số) vành đối

  primary r. vành nguyên sơ

  principal r. vành chính

  principal ideal r. vành iđêan chính

  qoutient r. vành thương

  regular r. vành chính quy

  residue-class r. vành các lớp thặng dư

  restricted r. (đại số) vành hạn chế

  semi r. nửa vành

  semi-prime r. vành nửa nguyên thuỷ

  semi-simple r. vành nửa đơn giản

  standard r. vành tiêu chuẩn

  torsion r. (đại số) vành có xoắn

  total matrix r. vành toàn thể các ma trận, vành ma trận đầy đủ

  valuation r. (đại số) vành định giá

  vortex r. vành rôta

  word r. vành các từ, vành tự do

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ring

  * kinh tế

  bọn

  bục

  cacten

  các-ten vòng bao quanh

  chỗ giao dịch

  đài

  gọi dây nói

  gọi điện thoại

  liên minh giá cả

  nhóm

  nhóm bọn

  ổ

  phòng trọng mãi

  phường

  thực phẩm dạng vòng

  vòng tròn

  * kỹ thuật

  cuốn

  đai

  gọi

  khuyết

  nhiều lớp

  máy lăn

  rung chuông

  tạo vòng

  vành

  vòng

  vòng cách

  vòng đệm

  vòng móc

  vòng treo

  vũ đài

  điện:

  đánh đai

  điện tử & viễn thông:

  đổ chuông

  gọi chuông

  hóa học & vật liệu:

  vành đỡ

  cơ khí & công trình:

  vành khung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ring

  a characteristic sound

  it has the ring of sincerity

  a toroidal shape

  a ring of ships in the harbor

  a halo of smoke

  Synonyms: halo, annulus, doughnut, anchor ring

  the sound of a bell ringing

  the distinctive ring of the church bell

  the ringing of the telephone

  the tintinnabulation that so voluminously swells from the ringing and the dinging of the bells"--E. A. Poe

  Synonyms: ringing, tintinnabulation

  a platform usually marked off by ropes in which contestants box or wrestle

  jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels) worn on the finger

  she had rings on every finger

  he noted that she wore a wedding band

  Synonyms: band

  sound loudly and sonorously

  the bells rang

  Synonyms: peal

  make (bells) ring, often for the purposes of musical edification

  Ring the bells

  My uncle rings every Sunday at the local church

  Synonyms: knell

  attach a ring to the foot of, in order to identify

  ring birds

  band the geese to observe their migratory patterns

  Synonyms: band

  Similar:

  hoop: a rigid circular band of metal or wood or other material used for holding or fastening or hanging or pulling

  there was still a rusty iron hoop for tying a horse

  closed chain: (chemistry) a chain of atoms in a molecule that forms a closed loop

  Antonyms: open chain

  gang: an association of criminals

  police tried to break up the gang

  a pack of thieves

  Synonyms: pack, mob

  band: a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration)

  resound: ring or echo with sound

  the hall resounded with laughter

  Synonyms: echo, reverberate

  call: get or try to get into communication (with someone) by telephone

  I tried to call you all night

  Take two aspirin and call me in the morning

  Synonyms: telephone, call up, phone

  surround: extend on all sides of simultaneously; encircle

  The forest surrounds my property

  Synonyms: environ, skirt, border