ring gall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring gall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring gall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring gall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring gall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nứt vòng (gỗ)