ring-net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring-net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring-net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring-net.

Từ điển Anh Việt

  • ring-net

    /'riɳnet/

    * danh từ

    lưới, vợt (bắt cá hồi, bắt bướm)