ring seal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring seal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring seal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring seal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring seal

    * kỹ thuật

    vòng đệm kín