ringling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ringling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ringling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ringling.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ringling

    United States showman whose song-and-dance troop evolved into a circus (1863-1926)

    Synonyms: Charles Ringling

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).