ring arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring arm

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phần cứng hình xuyến