ring main nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring main nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring main giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring main.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ring main

  * kỹ thuật

  đường trục bao

  đường trục vòng

  điện:

  đường dây vòng

  mạch chính mắc vòng

  xây dựng:

  ống dẫn tròn