ringoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ringoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ringoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ringoid.

Từ điển Anh Việt

  • ringoid

    (đại số) phỏng vành