ring burr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring burr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring burr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring burr.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring burr

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rìa vòng