ringent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ringent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ringent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ringent.

Từ điển Anh Việt

  • ringent

    /'rindʤənt/

    * tính từ

    (thực vật học) hé mở