ringlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ringlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ringlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ringlike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ringlike

    having the shape of a ring

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).