ring fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring fire

    * kỹ thuật

    điện:

    lửa vòng

    sự đánh lửa vòng (trên cổ góp)