ringlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ringlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ringlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ringlet.

Từ điển Anh Việt

  • ringlet

    /'riɳlit/

    * danh từ

    món tóc quăn

    (từ hiếm,nghĩa hiếm) chiếc nhẫn nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet