curlicue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curlicue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curlicue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curlicue.

Từ điển Anh Việt

  • curlicue

    * danh từ

    vòng xoắn trang trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet