ring gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ring gear

  * kỹ thuật

  bánh răng mặt đầu (bộ vi sai)

  bánh răng trong

  bánh răng vành khăn

  vành răng trong

  vòng răng

  ô tô:

  vòng răng bánh đà