halo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

halo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm halo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của halo.

Từ điển Anh Việt

 • halo

  /'heilo/

  * danh từ, số nhiều halos, haloes

  quầng (mặt trăng, mặt trời...)

  vầng hào quang (quanh đầu các vị thánh)

  vòng sáng

  (nghĩa bóng) quang vinh ngời sáng; tiếng thơm (của những người được tôn kính, quý trọng)

  * ngoại động từ

  bao quanh bằng vầng hào quang, vẽ vầng hào quang xung quanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • halo

  * kỹ thuật

  ăng ten vòng

  hào quang

  quầng

Từ điển Anh Anh - Wordnet