glory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glory.

Từ điển Anh Việt

 • glory

  /'glɔ:ri/

  * danh từ

  danh tiếng, thanh danh; sự vinh quang, sự vẻ vang, vinh dự

  vẻ huy hoàng, vẻ rực rỡ, vẻ lộng lẫy

  hạnh phúc ở thiên đường, cảnh tiên

  to go to glory: (đùa cợt) lên thiên đường, về chầu trời, về nơi tiên cảnh

  to send to glory: (đùa cợt) cho lên thiên đường, cho về chầu trời, cho về nơi tiên cảnh

  vầng hào quang (quanh đầu các thánh)

  thời kỳ hưng thịnh, thời kỳ vinh hiển

  to be in one's glory: trong thời kỳ vinh hiển

  glory!; glory! be!

  (thông tục) khoái quá

  * nội động từ

  tự hào, hãnh diện

  to glory in soemething: lấy làm hãnh diện về cái gì, tự hào về cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glory

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vinh quang

Từ điển Anh Anh - Wordnet