aureole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureole.

Từ điển Anh Việt

 • aureole

  /ɔ:'riələ/ (aureole) /'ɔ:rioul/

  * danh từ

  hào quang

  quầng (mặt trời, mặt trăng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aureole

  the outermost region of the sun's atmosphere; visible as a white halo during a solar eclipse

  Synonyms: corona

  Similar:

  aura: an indication of radiant light drawn around the head of a saint

  Synonyms: halo, nimbus, glory, gloriole