gloriole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gloriole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gloriole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gloriole.

Từ điển Anh Việt

  • gloriole

    /'glɔ:rioul/

    * danh từ

    hào quang

Từ điển Anh Anh - Wordnet