call to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call to.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • call to

  * kinh tế

  cho rằng

  coi là

  gọi

  mời

  triệu tập