call-boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-boy.

Từ điển Anh Việt

  • call-boy

    /'kɔ:lbɔi/

    * danh từ

    em nhỏ phụ trách việc nhắc diễn viên ra sân khấu

    (như) bell-boy