call log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call log

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sổ điện thoại tự động