call fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • call fire

    fire delivered on a specific target in response to a request from the supported unit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).