call at nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call at nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call at giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call at.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • call at

    enter a harbor

    the ship called in Athens

    Synonyms: out in

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).