call gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call gate

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cổng gọi