unbend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unbend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unbend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unbend.

Từ điển Anh Việt

 • unbend

  /'ʌn'bend/

  * ngoại động từ unbent

  kéo thẳng, vuốt thẳng; tháo ra, lơi ra, , nới ra

  giải (trí), làm cho (trí óc) đỡ căng thẳng

  (hàng hải) tháo (dây buộc)

  * nội động từ

  thẳng ra, duỗi ra; lơi ra

  thấy đỡ căng thẳng (trí óc)

  có thái độ dễ dãi vui vẽ; có thái độ không cứng nhắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unbend

  unfasten, as a sail, from a spar or a stay

  free from flexure

  unbend a bow

  Antonyms: bend

  release from mental strain, tension, or formality

  unbend the mind from absorbing too much information

  Similar:

  straighten: straighten up or out; make straight

  Antonyms: bend

  relax: make less taut

  relax the tension on the rope

  relax: become less tense, rest, or take one's ease

  He relaxed in the hot tub

  Let's all relax after a hard day's work

  Synonyms: loosen up, unwind, decompress, slow down

  Antonyms: tense