speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed.

Từ điển Anh Việt

 • speed

  /spi:d/

  * danh từ

  sự mau lẹ; tốc độ, tốc lực

  at full speed: hết tốc lực

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự thành công, sự hưng thịnh, sự thịnh vượng

  more haste, less speed

  chậm mà chắc

  * ngoại động từ sped

  làm cho đi mau, tăng tốc độ; xúc tiến, đẩy mạnh

  to speed the collapse of imperialism: đẩy mạnh quá trình sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc

  điều chỉnh tốc độ; làm cho đi theo một tốc độ nhất định

  to speed an engine: điều chỉnh tốc độ một cái máy

  (từ cổ,nghĩa cổ) bắn mạnh

  to speed an arrow from the bow: bắn mạnh mũi tên khỏi cung

  (từ cổ,nghĩa cổ) giúp (ai) thành công

  God speed you!: cầu trời giúp anh thành công

  * nội động từ

  đi nhanh, chạy nhanh

  the car speeds along the street: chiếc xe ô tô lao nhanh trong phố

  đi quá tốc độ quy định

  (từ cổ,nghĩa cổ) thành công, phát đạt

  how have you sped?: anh làm thế nào?

  to speed up

  tăng tốc độ

  to speed the parting guest

  (từ cổ,nghĩa cổ) chúc cho khách ra đi bình yên vô sự

 • speed

  tốc độ, vận tốc, số vòng quay // vội, chuyển động nhanh

  s. up tăng tốc

  s. of convergence tốc độ hội tụ

  s. of sound tốc độ âm thanh

  access s. tốc độ chọn

  angular s. vận tốc góc

  average s. vận tốc trung bình

  computatuon s. tốc độ tính toán

  constant s. (cơ học) tốc độ không đổi

  critical s. tốc độ tới hạn

  ground s. vận tốc (máy bay) so với mặt đất

  instantaneous s. tốc độ tức thời

  reading s. tốc độ đọc

  state s. vận tốc pha

  submarime s. vận tốc dưới nước

  top s. (kỹ thuật) vận tốc cực đại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • speed

  * kinh tế

  tốc độ

  * kỹ thuật

  điều chỉnh tốc độ

  độ nhạy sáng (của nhũ tương ảnh)

  độ sáng (thấu kính)

  số vòng quay

  tăng tốc

  tỷ số truyền

  vận tốc

  xây dựng:

  độ nhanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet