quicken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quicken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quicken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quicken.

Từ điển Anh Việt

 • quicken

  /'kwikən/

  * ngoại động từ

  làm tăng nhanh, đẩy mạnh

  làm sống lại, làm tươi lại

  làm hoạt động, làm nhộn lên, làm sôi nổi lên

  kích thích, gợi lên, nhen lên; khêu (ngọn lửa)

  to quicken one's appetite: kích thích sự thèm ăn

  * nội động từ

  tăng tốc độ nhanh hơn

  the pulse quickened: mạch đập nhanh hơn

  sống lại, tươi lại

  hoạt động, nhộn lên, sôi nổi lên

  bắt đầu cảm thấy thai đạp trong bụng (người đàn bà có mang)

Từ điển Anh Anh - Wordnet