animate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animate.

Từ điển Anh Việt

 • animate

  /'ænimit/

  * tính từ

  có sinh khí, có sức sống

  nhộn nhịp, náo nhiệt

  * ngoại động từ

  làm cho sống, làm cho có sinh khí

  làm nhộn nhịp, làm náo nhiệt, làm sinh động, làm sôi nổi

  cổ vũ, làm phấn khởi

Từ điển Anh Anh - Wordnet