deaden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deaden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deaden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deaden.

Từ điển Anh Việt

 • deaden

  /'dedn/

  * ngoại động từ

  làm giảm, làm dịu, làm nhẹ

  to deaden a blow: làm nhẹ một cú đánh; đỡ đòn

  to deaden one's pain: làm giảm sự đau đớn

  to deaden the noise: làm giảm bớt tiếng ồn ào

  làm mờ, làm xỉn (kim loại, vàng...)

  làm hả hơi (rượu...)

  (+ to) làm u mê; làm cho không có cảm giác gì đối với

  * nội động từ

  giảm đi (sức mạnh), nhẹ bớt (cú đòn); nhỏ đi (tiếng động)

  hả hơi (rượu)

  u mê đi (giác quan)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deaden

  * kỹ thuật

  giảm chấn

  hấp thụ

  làm dịu

  làm giảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deaden

  make vapid or deprive of spirit

  deadened wine

  lessen the momentum or velocity of

  deaden a ship's headway

  become lifeless, less lively, intense, or active; lose life, force, or vigor

  make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor, force, activity, or sensation

  Terror blunted her feelings

  deaden a sound

  Synonyms: blunt

  Antonyms: enliven

  convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil

  Similar:

  dampen: make vague or obscure or make (an image) less visible

  muffle the message

  Synonyms: damp

  girdle: cut a girdle around so as to kill by interrupting the circulation of water and nutrients

  girdle the plant