accelerate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accelerate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accelerate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accelerate.

Từ điển Anh Việt

 • accelerate

  /æk'seləreit/

  * ngoại động từ

  làm nhanh thêm; làm chóng đến; thúc mau, giục gấp

  rảo (bước)

  to accelerate the pace: bước mau hơn, rảo bước

  * nội động từ

  tăng nhanh hơn; mau hơn, bước mau hơn, rảo bước

  gia tốc

 • accelerate

  tăng tốc, gia tốc, làm nhanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accelerate

  * kỹ thuật

  gia tăng

  gia tốc

  làm nhanh

  hóa học & vật liệu:

  chất làm nhanh hơn

  xây dựng:

  làm mau thêm

  tăng nhanh bội phần

Từ điển Anh Anh - Wordnet