whet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whet.

Từ điển Anh Việt

 • whet

  /wet/

  * danh từ

  sự mài (cho sắc)

  miếng (thức ăn) khai vị

  ngụm (rượu...)

  * ngoại động từ

  mài (cho sắc)

  (nghĩa bóng) kích thích (sự ngon miệng, lòng ham muốn...); gợi

  to whet one's appetite: kích thích sự ngon miệng, gợi thèm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whet

  make keen or more acute

  whet my appetite

  Synonyms: quicken

  sharpen by rubbing, as on a whetstone