speedwell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speedwell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speedwell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speedwell.

Từ điển Anh Việt

 • speedwell

  /'spi:dwel/

  * danh từ

  (thực vật học) cây thuỷ cự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • speedwell

  Similar:

  veronica: any plant of the genus Veronica