speed change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • speed change

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  đổi tốc độ (của các động cơ nhiệt)

  cơ khí & công trình:

  sự biến tốc