speed nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed nut

    * kỹ thuật

    ô tô:

    nút gài (gắn đồ nhựa vào khung thép của xe)