speed freak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed freak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed freak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed freak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • speed freak

    addict who habitually uses stimulant drugs (especially amphetamines)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).