speed range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • speed range

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  khoảng điều chỉnh tốc độ

  khoảng tốc độ quay

  tầm tốc độ

  hóa học & vật liệu:

  khoảng tốc độ

  phạm vi tốc độ