speed limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • speed limit

  * kỹ thuật

  giới hạn tốc độ

  cơ khí & công trình:

  giới hạn vận tốc

  số vòng quay giới hạn

  xây dựng:

  sự hạn chế vận tốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • speed limit

  regulation establishing the top speed permitted on a given road