speed changer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed changer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed changer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed changer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • speed changer

  * kỹ thuật

  hộp biến tốc

  hộp số

  cơ khí & công trình:

  bệ biến tốc